Šiemet sukanka 100 metų pirmajai Lietuvos Valstybės Konstitucijai, kurią 1922 m. priėmė Steigiamasis seimas, o  spalio 25 d. minime 1992 m. referendume priimtos dabartinės Konstitucijos 30 metų jubiliejų.

        2022 m. Seimo paskelbtų Konstitucijos metų minėjimą įprasmino ir Teisingumo ministerijos jau 16 kartą organizuojamas Konstitucijos egzaminas. Į LR Konstitucijos egzaminą, kuris vyko virtualioje erdvėje, aktyviai įsijungė ir mūsų  gimnazijos II-IV kl. mokiniai: V. Budvydaitė (IIA kl.), R. Adomaitienė (IIIA kl.), K. Vuosaitytė (IIIA kl.), T. Lukminas (IIIB kl.), M. Mišeikis (IIIB kl.), M. Elvikytė (IIIC kl.), E. Rimša (IIIC kl.), E. Pociutė (IVD kl.) ,I. Drobavičiutė (IVD kl.), M. Nikštaitė  (IVD kl.), M. Šlimaitė (IVD kl.), R. Petkus (IVC kl.), G. Kriginas (IVC kl.) ir B. Vyturytė (IV F kl.). Gimnazistai, dalyvaudami  LR Konstitucijos egzamine, turėjo puikią galimybę patobulinti savo teisines,  istorines žinias, kurias galės pritaikyti pamokų arba istorijos valstybinio brandos egzamino metu.

            Šimtmetį skaičiuojanti 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija dėl savo turinio tvirtai gali būti vadinama demokratinės konstitucinės santvarkos, įtvirtintos ir dabar 30 metų galiojančios 1992 m. Konstitucijos pamatu, o jos nuostatos yra ir, tikima, liks aktualios dar daugelį metų