Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:
1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(-si) procese.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

    • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
    • Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
    • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
    • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
    • Psichologinės pagalbos telefonai (skambučiai yra nemokami)

Psichologinės pagalbos tarnyba                                                                        

Telefono numeris                   

Darbo laikas                           

„Jaunimo linija“ www.jaunimolinija.lt

Pagalbą teikia savanoriai

 

8-800 28888

Visą parą

„Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt

Pagalbą teikia savanoriai 

 

116 111

Kasdien 11.00-21.00

„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

 

116 123

Visą parą

„Pagalbos moterims linija“

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

 

8-800 66366

I-V 10.00-21.00

„Linija Doverija“ (pagalba teikiama rusų kalba)

 

8-800 77277

I-V 16.00-20.00

 
Psichologė Andrė Malinauskė

El. paštas andre.malinauske@gmail.com

Konsultacijos  vyksta 5 kabinete.

Darbo laikas

Esu pasiruošusi Jus išklausyti, girdėti ir suprasti!

Jūs ne vieni! Jūs visada laukiami!