Gerbiami gimnazistai, mokinių tėveliai, mokytojai ir kiti gimnazijos rėmėjai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 1,2 % paramą, kurią skyrėte 2023 m.

Jūsų parama yra didžiulė pagalba Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijai.

Ačiū už Jūsų gerumą.

PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA UŽ 2023 METUS