KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

PIRMININKĖ – Audra Odinienė, jaunimo klasių skyriaus vedėja,

PAVADUOTOJA – Jolanta Zaborienė, socialinė pedagogė,

SEKRETORĖ – Rita Baranskienė, lietuvių kalbos mokytoja.

NARIAI:

  1. Gytis Širvinskas – psichologas,
  2. Reda Sadauskienė – spec. pedagogė,
  3. Simona Jankauskė – soc. pedagogė,
  4. Tadas Girtas – klasės vadovas,
  5. Vijolė Mineikienė – klasės vadovas.