KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

PIRMININKĖ – Audra Odinienė, jaunimo klasių skyriaus vedėja,

PAVADUOTOJA – Jolanta Zaborienė, socialinė pedagogė,

SEKRETORĖ – Rita Baranskienė, lietuvių kalbos mokytoja.

NARIAI:

  1. Andrė Malinauskė – psichologė,
  2. Reda Sadauskienė – spec. pedagogė,
  3. Simona Jankauskė – soc. pedagogė,
  4. Vijolė Mineikienė – klasės vadovė.

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos  vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2024 m.