Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ 1 punktu, kovo 25 d. I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus galės laikyti tik norintieji įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę: V-464 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos … (e-tar.lt)

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2023 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 

Teisinės informacijos paieška LR Seimo informacinėje sistemoje

Pagrindinė informacija apie egzaminus

 
     Mokėjimai už egzaminus vyksta tik per elektronines sistemas MIGRIS arba https://eksternams.nsa.smm.lt. Tiesioginiai pavedimai į Mokesčių inspekcijos ar NŠA sąskaitas negalimi.