Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ 1 punktu, kovo 25 d. I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus galės laikyti tik norintieji įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę: V-464 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos … (e-tar.lt)

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2022 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 

Teisinės informacijos paieška LR Seimo informacinėje sistemoje