Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ 1 punktu, kovo 25 d. I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus galės laikyti tik norintieji įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę: V-464 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos … (e-tar.lt)

Asmenys, kurie siekia gauti ilgalaikį leidimą gyventi Lietuvoje, šių egzaminų laikyti kovo mėn. negalės.

Norime informuoti, kad  2021 m. kovo 26 d. II ir III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų egzaminai atšaukiami NŠA direktorės įsakymu. (čia)

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2021 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 

Teisinės informacijos paieška LR Seimo informacinėje sistemoje