Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams. 

Uždaviniai :

 1. Skatinti mokinio ir mokytojo tarpusavio sąveiką ir dialogą.
 2. Teikti šviečiamąją, socialinę, prevencinę, pedagoginę pagalbą gimnazijos bendruomenei, taikant socialinio darbo metodus.
 3. Padėti mokiniams ugdytis socialinius, pedagoginius, karjeros planavimo įgūdžius.
 4. Spręsti iškilusias socialines problemas bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, mokytojais, administracija, mokinio šeima.
 5. Tirti, analizuoti veiklos efektyvumą.
 6. Dalyvauti Pagalbos mokiniui komisijos darbe.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Individualus ir grupinis darbas su mokiniais;
 • Mokinių, mokytojų konsultavimas įvairiais mokinio socializacijos klausimais;
 • Darbas su mokinio šeima;
 • Grupinio darbo ir komandinės veiklos gimnazijoje organizavimas;
 • Prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Socialinė pedagogė Simona Jankauskė

Konsultacijos  vyksta 33 kabinete:

 

Darbo pradžia

Pietų pertrauka

Darbo pabaiga

Pirmadienis

8.00

12.00-12.30

16.30

Antradienis

11.30

16.30-17.00

20.00

Trečiadienis

8.00

12.00-12.30

16.30

Ketvirtadienis

11.30

16.30-17.00

20.00

Penktadienis

8.00

         –

12.00

Jeigu šis laikas netinka galite susitarti iš anksto ir paskirsime Jums tinkantį laiką konsultacijai ar susitikimui.

El. paštas simona.jankauske@gmail.com

Socialinė pedagogė (jaunimo klasėms) Jolanta Zaborienė

Konsultacijos  vyksta 4 kabinete:

 

Darbo pradžia

Pietų pertrauka

Darbo pabaiga

Pirmadienis

8.00

12.30-13.00

16.00

Antradienis

8.00

12.30-13.00

16.00

Trečiadienis

8.00

12.30-13.00

16.00

Ketvirtadienis

8.00

12.30-13.00

16.00

Penktadienis

8.00

12.30-13.00

14.30

Jeigu šis laikas netinka, galite susitarti iš anksto ir paskirsime Jums tinkantį laiką konsultacijai ar susitikimui.

El. paštas jolanta.zaboriene@gmail.com

Mielieji, Jūs turite pasitikėti savimi – teigiamai apie save mąstyti, žinoti savo stiprybes ir stengtis įveikti silpnybes;

Gerbti save  niekam neleisti savęs žeminti, pabrėžti savo vertę;

Pasakyti „NE“, kai gauni pavojingą ar tau nepriimtiną pasiūlymą;

Bendrauti ir bendradarbiauti: spręsti konfliktus, paprašyti pagalbos, pasitarti;

Pasirinkti draugus, kuriais galite pasitikėti;

Iš anksto įvertinti pavojingas situacijas.