Prisijungę prie Microsoft Office 365 galime rasti daug integruotų taikomųjų programų – OneDrive, Outlook, OneNote, Teams, Word, Excel, Powerpoint, Sway, Forms ir kt. Kiekvienam gimnazijos mokiniui ir visam pedagoginiam personalui (administracijai, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams) yra sukurtos MS Office 365 paskyros, prisijungimo vardai ir slaptažodžiai.

Visais atvejais prisijungimui prie Teams naudokite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį, kaip ir jungiantis prie Office 365.

Prisijungimo ir naudojimo MS Office 365 atmintinė mokiniams  Nuoroda

Prisijungimo ir naudojimo MS Office 365 atmintinė mokytojams  Nuoroda

Microsoft Teams vaizdo mokymai  Nuoroda

Microsoft Office 365 sistemos galimybės ir privalumai

Visi bendruomenės nariai turi šias paslaugas:

 • bendravimo ir bendradarbiavimo įrankį – Microsoft Teams;
 • saugų, filtruojamą vidinį įstaigos elektroninį paštą;
 • dokumentų saugyklą debesyje OneDrive;
 • pilną Office 365 programų paketą bei jame esančias tarnybas tokias, kaip teams, sway, onenote ir kt.

Microsoft Teams galimybės ir privalumai:

 • vartotojų suskirstymas į grupes bei klases;
 • susisiekimas su pasirinktos klasės mokiniais vienu mygtuko paspaudimu;
 • vaizdo, garso konferencijų vykdymas;
 • nemokama pamokų transliacija ir jų įrašymas vėlesnei peržiūrai;
 • galimybė vykdyti projektinius darbus pokalbio metu;
 • mokinių aktyvumo stebėjimas ir vertinimas;
 • dalijimasis mokomąja medžiaga, vaizdo įrašais, kitais darbais;
 • tikslinės gavėjų grupės nurodymas;
 • komunikavimas su konkrečiu asmeniu ar grupe asmenų pamokose ar kituose užsiėmimuose.

Elektroninio pašto galimybės ir privalumai:

 • kiekvienas bendruomenės narys turi talpią saugią darbinę pašto dėžutę vienoda adreso galūne vardas.pavarde@ksgimnazija.lt
 • laiškų siuntimui naudojamos vidinės taisyklės;
 • atitinka bendrą duomenų apsaugos reglamentą BDAR.