Gimnazijos filosofija – gyvendami mokomės, mokydamiesi gyvename.

Gimnazijos vizija – šiuolaikiška, atvira kaitai, besimokanti organizacija, tęsianti ir kurianti tradicijas, ugdanti kiekvieną mokinį pagal jo gebėjimus bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.

Gimnazijos misija – teikti įvairių poreikių mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti savarankišką, laisvą, atsakingą ir pilietišką asmenybę, sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save, įgyti kompetencijų, būtinų tolimesniam gyvenimui.