Informuoti  apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus gimnazijoje galite: anoniminių pranešimų elektroniniu paštu korupcija@ksgimnazija.lt .

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2022–2023 m. m. – negautas nė vienas pranešimas.

2021–2022 m. m. – negautas nė vienas pranešimas.

2020–2021 m. m. – negautas nė vienas pranešimas.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2022-2024 m.

Antikorupcinė darbo grupė 

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Antikorupcinio švietimo nuoroda

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATMINTINĖ