Direktorius 
MARIUS VILIMAS
El.paštas: ksgimnazija@gmail.com
 tel. +370 46 30 01 20

 

Jaunimo klasių skyriaus vedėja
AUDRA ODINIENĖ
El.paštas: audraelectric@gmail.com 

tel. +370 669 32546

 Darbo grafikas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
LORETA SADAUSKIENĖ
El.paštas: loreta.sadauskiene@gmail.com
 tel. +370 669 62153

Darbo grafikas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
ALDONA PUKINSKIENĖ
El.paštas: pukinske@gmail.com

Darbo grafikas

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
DANUTĖ VAIŠUTIENĖ 
El.paštas: danute.vaisutiene@gmail.com
III aukštas ( 56 kab.)