Direktorius 
MARIUS VILIMAS
El.paštas: ksgimnazija@gmail.com
 tel. +370 46 30 01 20

Darbo laikas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

LORETA SADAUSKIENĖ
El.paštas: loreta.sadauskiene@gmail.com
 tel. +370 620 28896

Darbo laikas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ALDONA PUKINSKIENĖ
El.paštas: pukinske@gmail.com
 tel. +370 67630547

Darbo laikas

Jaunimo klasių skyriaus vedėja

AUDRA ODINIENĖ
El.paštas: audraelectric@gmail.com 

tel. +370 669 32546

Darbo laikas

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams
AGNĖ SOVIENĖ
El.paštas: ukis@ksgimnazija.lt
tel. +370 646 14506