Mūsų moktojų sąsrašas

Eil. Nr.

Mokytojo vardas pavardė

Ugdymo/mokymo programa/sritis arba dėstomas dalykas

Kvalifikacijos kategorija

1

Rita Baranskienė

lietuvių kalba ir literatūra

vyr. mokytojas

2

Sonata Brazdeikienė

muzika

metodininkas

3

Lina Gedgaudienė

užsienio kalba (anglų)

vyr. mokytojas

4

Tadas Girtas

istorija

mokytojas

5

Lina Griščenkovienė

matematika

metodininkas

6

Natalja Jefišova

informacinės technologijos

mokytojas

7

Laura Jurevičienė

užsienio kalba (anglų)

mokytojas

8

Virginija Kašėtienė

etika

vyr. mokytojas

9

Virginija Kašėtienė

užsienio kalba (prancūzų)

mokytojas

10

Saulius Kavaliūnas

technologijos

metodininkas

11

Nijolė Lenkšienė

chemija

vyr. mokytojas

12

Vijolė Mineikienė

technologijos

mokytojas

13

Vijolė Mineikienė

chemija

vyr. mokytojas

14

Aurita Šipova

technologijos

ekspertas

15

Jolanta Zaborienė

socialiniai įgūdžiai

mokytojas

16

Audra Odinienė

geografija

vyr. mokytojas

17

Aldona Pukinskienė

biologija

vyr. mokytojas

18

Antanina Račkaitienė

matematika

vyr. mokytojas

19

Laima Rimeikienė

lietuvių kalba ir literatūra

metodininkas

20

Erika Rybakova

užsienio kalba (rusų)

mokytoja

21

Aleksandras Ronkus

technologijos

ekspertas

22

Severija Rudeičiukienė

istorija

metodininkas

23

Roma Rudenkovienė

užsienio kalba (vokiečių)

metodininkas

24

Loreta Sadauskienė

informacinės technologijos

vyr. mokytojas

25

Loreta Sadauskienė

fizika

vyr. mokytojas

26

Gytis Širvinskas

psichologija

mokytojas

27

Alma Tamošauskienė

dailė ir fotografija

vyr. mokytojas

28

Vaiva Žekonienė

lietuvių kalba ir literatūra

vyr.mokytojas

29

Inesa Žurauskaitė

Fizinis ugdymas

metodininkas

30

Tadas Ruškys

Neformaliojo ugdymo mokytojas

mokytojas

31

Andželika Stepanova

Neformaliojo ugdymo mokytojas

mokytojas

32

Svetlana RimčevičienėMatematikametodininkas