Linksta pušys nuo vėjo,

Ir bangos  putoja…

Eisiu jūros dainų paklausyt.

Takas veda tolyn, tarp kopų vingiuoja.

Už miško jau jūra matyt.

Vieną  žodį brangiausią, kur nešuosi širdy,

Ant Baltijos kranto parašysiu smėly…

            Šiomis dienomis visi Lietuvos piliečiai pasitiko 34-ąjį Laisvės pavasarį. Kovo 11-oji yra pamatinis akmuo, ant kurio aukuro pastatyti dabartinės mūsų valstybės pamatai. Žiūrėdami vaizdo medžiagą, prisiminėme pagrindinius  Kovo 11-osios akto momentus, klausėmės dainų, eilėraščių apie  Lietuvą ir Laisvę. Kelias į Laisvę nebuvo lengvas. Mes kėlėmės ir klupome. Klupome ir kėlėmės. Nepalūžome, nes visus mus lydėjo Laisvės troškimas ir Meilė Lietuvai. Apie tai, kaip Sovietinė valdžia siekė palaužti  Lietuvos gyventojus, vykdydama masinius Lietuvos gyventojų trėmimus, mintimis pasidalijo  Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys Pranciškus Vytautas Mickus. Gimnazistai su dideliu susidomėjimu klausėsi buvusio tremtinio patirtus skaudžius išgyvenimus svetimoje ir priešiškoje šalyje – Sibiro platybėse. Aplankyti  Lietuvą, tą ,,melsvųjų linelių” Tėvynę, buvo galima tik mintyse. Gelbėjosi malda, būrėsi krūvon ir dainavo ilgesingas lietuviškas dainas. Ir visa tai buvo veiksmingos priemonės dėl išgyvenimo tremties sąlygomis, savotiška rezistencija. Gyvendami tokiomis sąlygomis, jie neprarado vilties, sugebėjo ,,jausti saulę, net kai tamsu”. P. V. Mickus mums padovanojo savo  parašytą knygą ,,Mūsų likimai”, kuri paremta buvusių Lietuvos tremtinių biografijų faktais. Tai tarsi priesaika mums iš kur semtis stiprybės ir kaip reikia branginti Lietuvą,   Laisvę.

            Popietės metu moksleiviai aktyviai diskutavo, ką jiems reiškia Nepriklausomybė,   Laisvė, Lietuva, Tėvynė, su kokiais Kovo11-osios akto signatarais norėtų susitikti ir kokį klausimą jiems užduotų.

        Tu, aš, mes visi esame Lietuva. Gimnazistai puikiai išvardino vertybes, prasidedančias pirmosiomis žodžio ,,Lietuva”  raidėmis. Tai vertybės, kurios yra būtinos mums ir mūsų valstybei. Taip pat mokiniai parašė nuoširdžius palinkėjimus Lietuvai. Visus susirinkusius popietės dalyvius pasveikino  direkoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Sadauskienė.

        Džiaukimės  savo 34-uoju Laisvės pavasariu, mylėkime savo valstybę Lietuvą. Būkime vieningi ir stiprinkime ją  kasdieniais darbais.