Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos III-IV kl. mokiniai  sausio  mėnesio 24-25 dienomis dalyvavo Respublikiniame projekte ,,Istorijos kengūra 2024”. Projekte dalyvavo: Daiva (IV A), Kristina (IV A), Agnė (IV C), Šalnė (IV C), Margarita (III C), Evelūna (III C). Gimnazistės, dalyvaudamos šiame projekte,  pasitikrino ir pagilino istorijos žinias.