Gegužės 8 d. IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo atviroje integruotoje informacinių technologijų, matematikos bei biologijos pamokoje „Europa skaičiais“, skirtoje paminėti Europos dieną. Pamokoje skatinta domėtis Europos ir Europos sąjungos valstybėmis. Mokiniai pagilino žinias apie Europą, analizavo surinktus duomenis apie Europos sąjungos valstybes bei naudojantis informacinėmis technologijomis apdorojo gautą informaciją. Atliktas veiklas mokiniai pristatė žodžiu bei patalpino www.padlet.com lentoje. Pamokos metu naudojami interaktyvūs įrankiai motyvavo mokinius atlikti įvairias užduotis, bendradarbiavimas leido pasiekti gerų pamokos rezultatų.