2023 m. kovo 23 d. mokytojai L.Sadauskienė, N.Lenkšienė, A.Pukinskienė, L.Griščenkovienė ir M.Vilimas gimnazijoje surengė integruotas fizikos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos, matematikos bei geografijos pamokas „Vandens galia“, skirtas pasaulinėms Žemės ir Vandens dienoms paminėti. Integruotų pamokų tikslas – skatinti mokinių sąmoningą požiūrį į vandenį ir didžiulę jo svarbą visiems planetos gyventojams. 

Pirmoje pamokoje mokiniai, stebėdami bandymus, apžvelgė vandens fizines ir chemines savybes, įvertino vandens reikšmę gyvybei Žemės planetoje, išskyrė vandens svarbą žmogaus organizmui. Mokiniai naudojo quizizz programėlę, kuri suteikė galimybę ne tik patikrinti žinias, bet ir varžytis tarpusavyje. Antros pamokos metu gimnazistai entuziestingai sprendė matematinius uždavinius vandens tematika. Uždavinių įvairovė leido pasitikrinti turimas matematikos žinias bei jas pritaikyti realiose gyvenimiškose situacijose. Geografijos žinios buvo tikrinamos sprendžiant kryžiažodį. 

Integruotų pamokų metu gimnazistai ne tik atrado daug naujų dalykų, bet taip pat įtvirtino bei patobulino jau turimas žinias ir gebėjimus.