Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą,
išaugusį iš pelenų,
kaip savo rūpestį didžiausią,
kuriuo lyg vieškeliu einu.

                  Justinas Marcinkevičius

            2023 m. vasario 21 d. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo istorijos ir lietuvių kalbos integruotame renginyje ,,Dainuoju Lietuvą”, kuris buvo skirtas Vasario 16 –ajai- Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Renginį organizavo mokytojai S. Rudeičiukienė, T. Girtas, V. Žekonienė, L. Rimeikienė ir R. Visockaitė. Renginio pradžioje istorijos mokytoja S. Rudeičiukienė priminė, kad apie laisvę galima kalbėti ne tik per valstybines šventes. Laisvė yra kiekvienos tautos didžiausia vertybė. Vasario 21 – oji – Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Laisvė ir kalba yra neatsiejami dalykai. Kalba – kiekvienos tautos ypatybė, mąstymo išraiška. Lietuvių kalba – senoviškiausia iš visų gyvų indoeuropiečių kalbų. Lietuvių kalbos mokytoja V. Žekonienė poeto K. Donelaičio poemos ,,Metai‘‘ ištrauką perskaitė žemaičių kalba, primindama visiems, kad gimtosios tarmės negalima pamiršti. Renginiui įpusėjus, gimnazistai susibūrė į ,,Jogailaičių‘‘ ir ,,Vytautaičių‘‘ komandas ir aktyviai įsitraukė į viktoriną. Mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis iš istorijos ir lietuvių kalbos. Laimėjo ,,Vytautaičių‘‘ komanda. Renginio pabaigoje mokiniai skaitė eilėraščius. Lietuvių kalbos mokytoja L. Rimeikienė aptarė su mokiniais žymių žmonių mintis apie kalbą.

           Integruotas renginys – puiki proga pagilinti istorines žinias apie 1918 m. vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos aplinkybes ir pamąstyti, ar laisvė ir kalba yra tautos vertybės.