Netradicinė pamoka III – IV klasių mokiniams vyko Klaipėdos Pilies muziejaus konferencijų salėje. 2023-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Klaipėdos krašto metais. Pamokos pradžioje mokiniai apžiūrėjo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parengtą parodą ,,1923-ieji metai. Klaipėda ir Lietuva: istorija, politika, diplomatija‘‘. Gimnazijos mokiniai turėjo puikią progą susipažinti su gausia dokumentine, kartografine ir ikinografine medžiaga apie Klaipėdos kraštą bei 1923-ųjų metų įvykius. Vėliau visi kartu pasitikrino istorines žinias apie Klaipėdą, dalyvaudami Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus sukurtame virtualiame žaidime ,,Klaipėda. 1923-ieji metai“. Įdomios užduotys buvo papildytos įvairiomis autentiškomis dokumentų kopijomis, svarbių istorinių asmenų biografijomis. Atsakę į pateiktus klausimus mokiniai surinko 72 % taškų. Pamokai įpusėjus visi pasiskirstė į komandas. Komandos išsirinko vadus ir šūkius: ,,Tegyvuoja Memelis,” ,,Mes laimėsim”, ,,Už Lietuvą’’. Kiekvienas komandos narys užsirišo išskirtinius ženklus ant rankų. Komandų vadai ,,štabe” gavo užduotis, kurias turėjo atlikti per numatytą laiką. Atlikusi teisingai užduotį, komanda gaudavo nuotraukos dalį apie Klaipėdos 1923-ųjų metų sukilimo įvykius. Atsakiusios teisingai į šešis klausimus, komandos turėjo sudėlioti dėlionę – nuotrauką. Už puikiai atliktas užduotis visi mokiniai buvo apdovanoti užrašų knygutėmis su 1923-ųjų metų Klaipėdos sukilimo vaizdais.

      Netradicinės edukacinės pamokos pabaigoje mokiniai žiūrėjo dokumentinį filmą ,,Klaipėdos atvadavimas. 1923-ųjų metų sausio 10 – 15 d.”. Šis filmas suteikė galimybę visiems pamatyti unikalius sausio įvykių metu užfiksuotus vaizdus.

             Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus surengta paroda, edukacinis užsėmimas, dokumentinis filmas – puiki proga mokiniams suprasti ir įvertinti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos aplinkybes ir jo reikšmę Lietuvai. Tai buvo viena iš įdomiausių istorijos pamokų, kuri ne tik leido pasitikrinti mokiniams istorijos žinias, bet ir paskatino pagalvoti apie lemtingus gimtojo krašto įvykius.