Atvykę prie „Memel Nord“ bunkerio, esančio Giruliuose,  Baltijos jūros pakrantėje, sustojome ratu prie suoliukų. Istorijos mokytoja S. Rudeičiukienė  paskelbė pamokos  tikslą, uždavinius. Prisiminėme Mažosios Lietuvos istoriją, čia gyvenusius ir dirbusius žmones bei Klaipėdos, kaip jūros uosto, reikšmę Lietuvai.

        Nepaprasta bunkerio aplinka iškart užvaldė mūsų dėmesį. „Memel Nord“ bunkeris – vienas iš Antrojo pasaulinio karo laikų  vokiečių įtvirtinimų Lietuvoje. Maskuojančia apranga vilkintis gidas Timūras Bandza,  vesdamas tamsiais bunkerio koridoriais, supažindino mus su muziejaus ekspozicija. Sunku patikėti, kad 1939 m. Vokietijai okupavus Klaipėdą, jų įrengtame bunkeryje buvo tiek daug modernių mechanizmų. Buvo įrengta net elektros jėgainė. Stebino, kad kariai čia gyveno labai patogiai – turėjo ne tik elektrą, dušus, karštą vandenį, bet ir tualetą, pagamintą iš porceliano. Bombas iš slėptuvės į bokštelius kėlė automatinis  liftas. Daug girdėjome ir skaitėme apie Antrąjį pasaulinį karą, bet savo rankomis pačiupinėję žmonių naikinimui skirtus artilerijos sviedinius, granatas, šautuvus,  nori nenori imi  užuosti karą ir jo baisumus. Mūsų požiūris į karą  ir Klaipėdos uosto reikšmę ženkliai pasikeitė.  

       Neįprastai gyvai ir vaizdingai perteikta  Klaipėdos  krašto  istorija ir Antrojo pasaulinio karo istorijos paslaptys mums buvo viena iš geriausių istorijos  pamokų.