2022 m. gegužės 24 d. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos mokiniai dalyvavo netradicinėje – integruotoje istorijos – lietuvių kalbos pamokoje Klaipėdos pilies muziejuje, skirtoje Klaipėdos miesto įkūrimo 770 – osioms metinėms ,,Laiko skrynią pravėrus‘‘. Pamokos tikslas: prisiminti Klaipėdos pilies įkūrimo istoriją, pagilinti lietuvių literatūros ir istorijos žinias apie Klaipėdos miestą, skatinti mokinių bendradarbiavimą, ugdyti meilę gimtajam kraštui. Muziejaus gidė mokiniams papasakojo, kaip XIII a. viduryje prie Dangės žiočių Vokiečių ordinas pastatė Klaipėdos pilį. Užvirė šimtametės kovos tarp lietuvių ir vokiečių. Klaipėdos pilis, tuomet vadinta Mėmelburgu, buvo svarbi Ordino valstybei ir nepalanki Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Šis faktas lėmė dinamišką pilies ir miesto istoriją. Puolimai, gaisrai, perstatymai, modernizavimas – tai Klaipėdos pilies kasdienybė. Miestui netekus karinės reikšmės, pilis pradėjo nykti. XIX a. antrojoje pusėje paskutinės plytos sumūrytos į senamiesčio pastatus. Mokinius į netradicinę pamoką pakvietė mokytojos Severija Rudeičiukienė ir Vaiva Žekonienė.