Gegužės 9-ąją Europos dieną, o ji mums jau dvidešimtoji, vyko Europos egzaminas. Paskatinti šūkio ,,Išspręsk, o tada švęsk!“, mūsų gimnazijos moksleiviai kartu su istorijos mokytoja Severija taip pat aktyviai įsijungė į šio egzamino užduočių sprendimą. Ypač puikias žinias apie Europos Sąjungos veikimą, jos istoriją, jaunimo galimybes ES, dalyvavimą demokratiniame gyvenime, ES plėtrą, žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, ES solidarumą su Ukraina parodė Agnė (IV C), Deimantė (IV C),  Šalnė (IV C), Daiva (IV A), Lina (IV B), Nojus (II A) bei praėjusiais mokslo metais mūsų gimnaziją baigęs abiturientas Rimantas Petkus (IV C). Gerai pasirodė ir kitų klasių gimnazistai.

     Už dalyvavimą Europos egzamine ir parodytas puikias žinias dalyviai buvo įvertinti  Europos komisijos atstovybės  Lietuvoje diplomais.