Šią savaitę, balandžio 26-28 d. vyko kasmetinis Klaipėdos universiteto projektas „Iškeisk pamoką į paskaitą”. Balandžio 28 d. III-IV kl. mokiniai kartu su fizikos mokytoja Loreta Sadauskiene ir chemijos mokytoja Nijole Lenkšiene dalyvavo KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dr. Luko Norkevičiaus paskaitoje „Laivų projektavimas – nuo idėjos iki virtualaus modelio”. Plūdrumas, stovumas, neskęstamumas, pajėgumas, supimasis, valdomumas – savybės, laivą išskiriančios iš kitų inžinerinių objektų. Paskaitos lektorius supažindino su laivo konstravimo žingsniais. Pradedant laivo vizija, projektavimo procesas apima laivo įrangą ir sandarą, laivo korpuso konstrukciją ir statybinę mechaniką, laivo statiką ir hidrodinamiką, statybos technologiją ir kitas dedamąsias. Dr. Lukas Norkevičiaus akcentavo, kad šiandien laivų projektavimas patobulėjo iš esmės. Dėl spartaus kompiuterinės technikos vystymosi tapo įmanomas laivo judėjimo modeliavimas skirtingomis aplinkos sąlygomis. Naudojant skaičiuojamosios skysčių dinamikos programinius paketus, nustatomas ir vizualizuojamas laivo aptekėjimo srautas, laivo sąveika su bangomis ir kiti aktualūs klausimai, kurių eksperimentinio sprendimo sąnaudos ir trukmė būtų nepalyginamai didesni.