Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Janina Degutytė

 

        2023 m. kovo 9 d. Gimnazijoje vyko renginys – lietuvių kalbos ir istorijos integruota viktorina ,,Kalba gimtoji lūposna įdėta”, skirta Lietuvių kalbos dienoms ir Kovo 11-ajai – Lietuvos  Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą ir stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

        Viktorinos metu mokiniai turėjo atsakinėti į klausimus iš literatūros, kalbos, istorijos, prisimintos ir kalbos įdomybės. Gimnazistams reikėjo pasinaudoti pamokų metu įgytomis žiniomis, o dvyliktokai galėjo pagilinti lietuvių kalbos žinias ir įgūdžius prieš artėjantį lietuvių kalbos brandos egzaminą. Įdomioje viktorinoje nepabijojo dalyvauti ir mokytojai. Renginyje buvo išreikšta pagarba gimtai šaliai, istorijai ir kalbai, prisiminta už laisvę kovojanti Ukraina. Integruotą renginį organizavo mokytojai S. Rudeičiukienė, V. Žekonienė, T. Girtas ir L. Rimeikienė.