Lapkričio 16-oji – tarptautinė Tolerancijos diena. „Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – namas. Pasirinktas simbolis skirtas aptarti idėją, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje, kur kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje, tačiau kartais žmonių skirtingumas sukelia kitiems pyktį“, – teigiama Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacijų režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pranešime.

                Mūsų gimnazijos bendruomenė taip pat aktyviai prisijungė prie šios pilietinės iniciatyvos. Gimnazijoje „iškilo“ spalvingas Tolerancijos namas.

                  Jaunimo klasių mokiniai klasės valandėlių metu piešė ir diskutavo apie draugystę, pagarbą, pagalbą kitam. Mokiniai pastebėjo, kad visose mokyklose pasitaiko netolerancijos ir patyčių dėl išskirtinės išvaizdos ar socialinės padėties, sakė, kad bendraudami kiekvieną dieną stengiasi būti tolerantiški, nors tam reikia daug kantrybės ir supratimo, kad kitas žmogus gali skirtis ir jis turi teisę būti kitoks. Socialinių įgūdžių pamokose jaunuoliai žaidė žaidimą “Kas tilps į autobusą?”, žiūrėjo filmą “Statom į rėmus”, “matavo”, kiek tolerantiški yra patys ir kiek tolerantiški yra kiti. Prisiminėme 3 svarbius žingsnius tolerancijos link: BENDRAUK. PAŽINK. PRIIMK.

             Suaugusiųjų klasių gimnazistai Tolerancijos dienai skirto užsiėmimo metu, prisiminė žodžio „tolerancija“ reikšmę, jo prasmę, aptarė, kokioje visuomenėje mes gyvename, kokius tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius stebime savo kasdieniniame gyvenime. Dalyvaudami Kahoot  viktorinoje „Tolerancija“, mokiniai pasitikrino savo turimas žinias. Gimnazistai, uždengtomis akimis įveikdami kliūčių ruožą, suvokė, ką patiria žmogus turintis regėjimo negalią ir kokia svarbi gali būti aplinkinių pagalba. Su ne ką mažesniais iššūkiais susiduria ir nebyliai, negalintys žodžiais išreikšti savo minčių. Tuo įsitikino gimnazistai užduoties metu negalėdami nei rašyti, nei kalbėti, o tik piešimo ir gestų pagalba pateikdami informaciją, kurią kuo tiksliau turėjo įminti kiti.

            Peržiūrėję socialinę reklamą Don’t Put People in Boxes įsitikinome, kad kuomet vertiname žmones priskirdami jiems kokį nors vieną požymį – profesiją, religiją, rasę, amžių, lytį ar pan., ir juo remdamiesi tarsi sudedame visus į skirtingas dėžutes, mes nematome žmonių tokių, kokie jie yra iš tikrųjų. Šis vaizdo įrašas įrodė, kad mes turime daug daugiau bendro, nei manome, ir turėtume tai nepamiršti, kai susiduriame su kuo nors, kas atrodo kitoks nei mes.

                      Tad vieni kitiems būkime tolerantiški ne tik lapkričio 16-ąją, bet kiekvieną dieną.