2022 m. pavasarį Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos socialinės pedagogės Jolanta
Zaborienė ir Simona Jankauskė, kartu su mokiniais ir mokytojomis Rita Baranskiene ir Virginija
Kašėtiene dalyvavo pilietiniame projekte „Klaipėda, Klaipėdos, Klaipėdai… 2022“, kurį organizavo Klaipėdos socialinių pedagogų metodinio būrelio taryba ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. Projekto tikslas – ugdyti mokinių dėmesingumą, jautrumą ir pagarbą miestui, kuriame mokosi, parengiant socialinį Klaipėdos miesto mokyklų metraštį Klaipėdos 770 metų įkūrimo jubiliejaus proga.

                Mūsų gimnazijos mokiniai savo sąlytį su miestu perteikė fotografuodami ir miestui
skirtas mintis įžodindami raštu, stipriausius darbus atrinkome metraščiui. Įsibėgėjus projektui
pamatėme, kad visi mokinių darbai – nuostabūs, kiekvienos mokyklos metraščio lapas – unikalus.
                 Birželio 14 dieną Klaipėdos piliavietės Rytinės kurtinos salėje kartu su kitų mokyklų
socialiniais pedagogais dalyvavome baigiamajame projekto renginyje, skirtame pristatyti sukurtą mokyklų bendruomenių socialinį metraštį ir padėkoti dalyviams bei mūsų ilgamečiams partneriams – vaikams ir jaunimui padedančiųjų organizacijų atstovams. Visi socialiniai pedagogai, dalyvavę projekte, pristatėme savo mokyklos socialinio metraščio puslapio kūrimo procesą ir pasidžiaugėme unikaliu rezultatu. Dar kartą dėkojame mūsų gimnazijos mokytojams ir mokiniams A. Berniukevič, S. Diržiuvienei,  S. Gaudinskui, L. Uznienei, A. Bagajevai, M. Mikavičiūtei, E. Sudeikiui, Ž. Šlažikui, prisidėjusiems prie socialinio metraščio kūrimo.