Lapkričio 17 d.  aktų salėje skambant mokytojos Sonatos kapelos atliekamam ,,Maršui“, mokytojai ir mokiniai buvo kviečiami į kūrybines dirbtuves ,,Rudeniniams lapams nukritus“. Pajutę savyje glūdinčias kūrybines jėgas, talentą, susirinkusieji ruošėsi Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems Metams. Vadovaujami mokytojų Almos, Virginijos, Aleksandro, Auritos ir Vijolės dalyviai kūrė naujametinius atvirukus ir žaisliukus, gamino angelus ir puošė kalėdinius sausainukus. Kūryba suartino ir dar labiau sutvirtino mokyklos bendruomenę, leido pasidžiaugti vienas kito darbu ir gėrėtis rezultatais. ,,Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė“ (J. V Gėtė)