Spalio 18 dieną minėjome Tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną. Šia proga gimnazijos mokiniai buvo kviečiami į prevencinę popietę – diskusiją ,,Prieš važiuodamas – žinok…“. Susitikimo metu gimnazistai buvo raginami būti budriais, bei pastebėti, atpažinti kitus, pakliuvusius į bėdą.

       Prekyba žmonėmis – tai procesas, kurio metu įtraukti asmenys yra išnaudojami siekiant gauti ekonominės naudos. Tai yra sunkus nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas. Pagal savo pelningumą – tai yra antras pasaulyje nusikaltimas po prekybos narkotikais. Europos Sąjungos duomenimis – prekybos žmonėmis mastai nuolat auga. Taip pat kinta prekybos žmonėmis formos, o į pinkles pakliuvę žmonės anksčiau nesusimąstė, kad tai gali nutikti ir jiems. „Man taip tikrai nenutiks“- tikriausiai pagalvoja daugelis, tačiau, kad ir paprastą darbą užsienyje siūlantis skelbimas gali lemti, jog pakliūsite į vergiją, iš kurios bus sunku pabėgti.